Posts

இஸ்லாமிய ஆதாரம் : பருவமடையாத சிறுமி ஆயிஷாவுடன் உடலுறவு கொண்ட முஹம்மது நபி!

ஆயிஷாவுக்கு 6 இலிருந்து 9 – முஹம்மது நபி காத்திருந்தது இதற்குத் தானா?

'ஹஜ்ஜுக்கு செல்ல மாட்டோம்' - இலங்கை முஸ்லிம்களின் முக்கிய தீர்மானம்!

பிறப்புறுப்புச் சிதைப்பு - சுன்னத் : குழந்தைகளுக்கு எதிரான உடலியல் வன்முறை!