Posts

பிறப்புறுப்புச் சிதைப்பு - சுன்னத் : குழந்தைகளுக்கு எதிரான உடலியல் வன்முறை!

இஸ்லாமிய நாட்காட்டி - காலத்தைக் கணிக்கத் தெரியாமல் தடுமாறும் அல்லாஹ்!