Posts

ஹிஸ்புல்லாஹ் பொய் சொல்கின்றார் - முன்னாள் வடகிழக்கு மாகாண சபை உறுப்பினர் ஹனீபா

கோயில் காணியை அபகரித்து பள்ளிவாசலுக்குக் கொடுத்தேன் - ஹிஸ்புல்லாஹ்